top of page

Over ons

Onze missie

Wij willen onderwijs bereikbaar maken voor kwetsbare en kansarme kinderen. Deze kinderen moeten anders ver reizen voor vaak ondermaatse scholing. Door een school te bouwen willen wij de kinderen en de gemeenschap nabij Jos, Nigeria, een betere start geven.

In de school willen wij niet alleen basisonderwijs aanbieden, maar ook lessen in praktische vaardigheden, counseling en begeleiding. Zo zullen kinderen niet alleen leren lezen en schrijven, maar zich ook op persoonlijk vlak beter kunnen ontplooien. De kinderen kunnen zo, wanneer zij zelf ouder worden, een sterkere, positieve invloed uitoefenen op de gemeenschap.

In de aanloop naar het bouwen van de school, willen wij ons ook actief inzetten in de gemeenschap. Door de gemeenschap te betrekken en lokale initiatieven te ondersteunen hopen wij draagvlak te creëren, en denken wij dat de positieve invloed van de school nog verder versterkt zal worden. Als stichting willen wij investeren in de gemeenschap als vangnet en doelen wij erop de kinderen een veilige (leer)omgeving te bieden. Wij geloven dat een sterke gemeenschap de positieve impact op de levens van kinderen zal vergroten.

WhatsApp%20Image%202020-11-07%20at%2022.
Onze missie

Onze visie

Nelson Mandela zei eens: 'Onderwijs is het meest krachtige wapen waarmee je de wereld kunt veranderen.' Door te investeren in de jongste generatie, kan zij zich beter ontwikkelen en een onuitwisbare indruk achterlaten op de wereld. Verbeterde toegang tot onderwijs heeft hogere welvaart, lagere criminaliteit en minder armoede tot gevolg. 

Stichting Hoop voor Leven Afrika zet zich in om goede scholing en vaardigheden toegankelijk te maken voor kwetsbare en kansarme kinderen, zodat zij kunnen hopen op een goede toekomst. Wij willen de gehele gemeenschap hierbij betrekken, zodat onderwijs niet alleen voor de toekomst, maar ook voor nu is. Wij zien onszelf niet als weldoeners die ‘de problemen maar wel even zullen oplossen’, maar geven graag een deel van onze tijd en energie aan deze gemeenschap, zodat zij met elkaar een kansrijke basis kunnen leggen voor toekomstige generaties. Wij willen niet alleen hoop brengen door een onderwijsprogramma, maar ook door levensvaardigheden, counseling en begeleiding te bieden. Dit doen wij vanuit onze christelijke achtergrond.

Onze visie

It takes a village to raise a child

Oud Afrikaans gezegde

Bestuur

Bestuur

WhatsApp Image 2021-02-14 at 15.31.53.jp

Dachung

Ik ben Dachung Dankot, voorzitter en co-founder van de stichting Hoop voor Leven Afrika in Nederland. Ik kom uit Jos, Plateau State, uit het noordelijke gedeelte van Nigeria. Momenteel woon ik in Nederland, samen met mijn vrouw, Hanneke, en dochtertje, Eliana Niri. Samen zijn we deel van een internationale kerkgemeenschap (International Christian Fellowship), en hebben we gewerkt met een internationale christelijke studentengroep (Navigators).

Mijn passie is om te kunnen werken in de publieke sector, op scholen etc. om de zwakkeren in de samenleving te kunnen helpen. Ik hou ervan om mensen te kunnen helpen en te dienen. Het dienen en helpen van mensen is mijn passie, ongeacht hun culturele achtergrond of huidskleur. Als co-founder en voorzitter ben ik verheugd om deel uit te maken van stichting Hoop voor Leven Afrika. De stichting is dan ook ontstaan uit de gedeelde passie die al onze bestuursleden delen.

Iedereen heeft het recht op basisbenodigdheden om te kunnen leven, zoals voedsel, kleren, onderdak en educatie om een leven te leven. Ik geloof daarom dat onderwijs een essentieel onderdeel is van onze mensenrechten. Rijk of arm, hij of zij, ongeacht wie zij zijn of waar zij vandaan komen: we hebben allemaal het recht op educatie.

renate

Mijn naam is Renate van Eijk, ik ben de secretaris van deze stichting. Al zo lang als ik me kan herinneren, heb ik me aangetrokken gevoeld door verre oorden en andere culturen. Op mijn 21e zette ik voor het eerst voet aan land op het Afrikaanse continent, en ben daar vrijwel onmiddellijk mijn hart verloren. De woeste schoonheid en de levensvreugde, maar ook de rauwe armoede en kansenongelijkheid raakten mij enorm - en hebben mij niet meer losgelaten.
Waar veel  van de problematiek te groot is om zomaar even op te lossen, ben ik ervan overtuigd dat ook kleinere projecten veel effect kunnen hebben. Het enige dat daar echt nodig is, is iemand die zich bekommert om een ander. 
Juist daarom ben ik zo enthousiast over de projecten die wij willen uitvoeren. Door om te naar de kleinsten, kunnen we op lange termijn invloed uitoefenen op vaststaande systemen.
Mijn
achtergrond in de communicatiewetenschap zet ik graag in ten behoeve van deze stichting. Ik hoop dat we zo veel mogelijk mensen met elkaar kunnen verbinden, om zo heel veel kinderen toegang te geven tot onderwijs.

HVLA%20Jeske_edited.jpg

jeske

Mijn naam is Jeske Bart – Laagland Winder en ik mag met trots de titel van penningmeester dragen binnen deze stichting. Al van kinds af aan werd ik aangetrokken door het zendingswerk dat werd gedaan door mensen vanuit onze kerk. Ik had dan ook al op jonge leeftijd de wens om naar ontwikkelingslanden te gaan om daar mijn steentje bij te dragen.

Op mijn 15e kreeg ik daarvoor de kans, tijdens een zendingsreis van twee weken naar Oeganda. Maar mijn hart verloor ik pas echt aan Afrika (of in mijn geval iets specifieker: Ethiopië) toen ik tijdens mijn bijbelschooljaar aan de Wittenberg voor zeven weken stage ging lopen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Samen met een vriendin verbleef ik zeven weken in een klein appartementje in een doodgewone Ethiopische straat en werkten we op een speciale school voor gehandicapte kinderen. Hier ervoer ik wat echte dankbaarheid en echte vrijheid is. Ik werd diep geraakt door de mensen, die in al hun eenvoud en met zo weinig bezittingen, zo dankbaar waren met kleine dingen. 

Terwijl ik mij steeds verder openstelde voor God om mij te zenden naar waar nodig, leerde ik mijn man kennen. Mijn man en ik willen ons leven graag in dienst stellen van God. Ik ervaar het als een zegen dat ik nu met mijn financiële kennis en andere door God gegeven gaven, en met mijn passie voor ontwikkelingswerk een steentje bij mag dragen aan het verwezenlijken van de plannen van Hanneke en Dachung in Nigeria. Voor nu is het voldoende om mijn kloppende zendingshart bezig te houden, en wie weet wat de toekomst brengt…  

Hanneke

Mijn naam is Hanneke Dankot-de Bie, oprichter en algemeen bestuurslid van onze stichting.  Geboren in Nederland, maar met een zwak voor Afrika. En een passie om wat te doen aan al het onrecht in de wereld.

Al vanaf dat ik kind was, zei ik, dat ik als ik later groot was, naar Afrika zou gaan – het liefst als zendeling. Sindsdien heb ik al mijn keuzes aangepast om dit doel te verwezenlijken. Ik heb sociaal werk gestudeerd, met als specialisatie ontwikkelingswerk.

Mijn eerste ontmoeting met Afrika was via een zendingsorganisatie, toen ik 18 jaar was. Inmiddels ben ik al meerdere malen heen en weer geweest en heb daar ook mijn man leren kennen. We ontdekten dezelfde passie te hebben om wat te doen aan al het onrecht in de wereld en zijn met dat idee onze stichting begonnen. Wij geloven dat de toekomst bij de kinderen ligt, en als wij hen een toekomst kunnen bieden, zij op hun beurt ook weer een steentje bij zullen dragen aan een rechtvaardigere wereld.  

94559697_3157137647632729_86260645226138

Verantwoording

Verantwoording

Verantwoording bestuur

-De bestuursleden hebben geen belangen die buiten de doelen van de stichting vallen.

-De bestuursleden oefenen geen activiteiten uit die strijdig zijn met de belangen van de stichting.

-Het bestuur voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoert. Slechts noodzakelijke onkosten mogen worden gedeclareerd.

-Stichting Hoop voor leven Afrika beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

-De stichting is transparant over haar werkzaamheden en publiceert officiële rapportages openbaar.

Doelstellingen 2020-2021

-Naamsbekendheid van de stichting vergroten
-Het opbouwen van een solide groep sponsors
-Relaties opbouwen en versterken in de gemeenschap

Langetermijndoelstellingen

-Opbouwen en onderhouden van relaties in de gemeenschap
-Bouw van de onderwijslocatie
-Het aanbieden van onderwijs, lessen in praktische vaardigheden en geestelijke ondersteuning aan kinderen.
-Binnen 10 jaar hopen wij de eerste lichting studenten te feliciteren met het doorlopen van het onderwijsprogramma.

Rapportages

Rapportages

Via onderstaande links kun je uitgebreide, recente rapportages van onze werkzaamheden vinden. Heb je vragen? Laat het ons gerust weten!

2021-2022

2020-2021

bottom of page