top of page

Over ons

Onze missie

Wij willen onderwijs bereikbaar maken voor kwetsbare en kansarme kinderen. Deze kinderen moeten anders ver reizen voor vaak ondermaatse scholing. Door een school te bouwen willen wij de kinderen en de gemeenschap nabij Jos, Nigeria, een betere start geven.

In de school willen wij niet alleen basisonderwijs aanbieden, maar ook lessen in praktische vaardigheden, counseling en begeleiding. Zo zullen kinderen niet alleen leren lezen en schrijven, maar zich ook op persoonlijk vlak beter kunnen ontplooien. De kinderen kunnen zo, wanneer zij zelf ouder worden, een sterkere, positieve invloed uitoefenen op de gemeenschap.

In de aanloop naar het bouwen van de school, zetten wij ons actief in voor de gemeenschap. We betrekken de gemeenschap en ondersteunen lokale initiatieven. Zo hebben we in de zomer van 2023 op verzoek van de chief extra lessen in lezen en schrijven gegeven.

Als stichting willen wij investeren in de gemeenschap als vangnet en willen we de kinderen een veilige (leer)omgeving geven. Wij geloven dat een sterke gemeenschap een grote positieve invloed op de levens van kinderen heeft.

WhatsApp%20Image%202020-11-07%20at%2022.
Onze missie

Onze visie

Nelson Mandela zei eens: 'Onderwijs is het meest krachtige wapen waarmee je de wereld kunt veranderen.' Door te investeren in de jongste generatie, kan zij zich beter ontwikkelen en een onuitwisbare indruk achterlaten op de wereld. Verbeterde toegang tot onderwijs heeft hogere welvaart, lagere criminaliteit en minder armoede tot gevolg. 

Stichting Hoop voor Leven Afrika zet zich in om goede scholing en vaardigheden toegankelijk te maken voor kwetsbare en kansarme kinderen, zodat zij kunnen hopen op een goede toekomst. Wij willen de gehele gemeenschap hierbij betrekken, zodat onderwijs niet alleen voor de toekomst, maar ook voor nu is. Wij zien onszelf niet als weldoeners die ‘de problemen maar wel even zullen oplossen’, maar geven graag een deel van onze tijd en energie aan deze gemeenschap, zodat zij met elkaar een kansrijke basis kunnen leggen voor toekomstige generaties. Wij willen niet alleen hoop brengen door een onderwijsprogramma, maar ook door levensvaardigheden, counseling en begeleiding te bieden. Dit doen wij vanuit onze christelijke achtergrond.

Onze visie

It takes a village to raise a child

Oud Afrikaans gezegde

Bestuur

Bestuur

WhatsApp Image 2021-02-14 at 15.31.53.jp

Dachung

Voorzitter

Dachung Dankot is de voorzitter en co-founder van de stichting Hoop voor Leven Afrika. Geboren in Jos, Nigeria, en woont momenteel in Nederland. Hij is getrouwd met Hanneke, samen hebben ze twee dochters. Dachung heeft een passie voor mensen: hen helpen en laten groeien. 

"Iedereen heeft het recht op basisbenodigdheden om te kunnen leven, zoals voedsel, kleren, onderdak en educatie om een leven te leven. Ik geloof daarom dat onderwijs een essentieel onderdeel is van onze mensenrechten. Rijk of arm, hij of zij, ongeacht wie zij zijn of waar zij vandaan komen: we hebben allemaal het recht op onderwijs."

renate

Secretaris

Renate van Eijk is de secretaris van deze stichting. Ze woont met Jochem in Utrecht en kent Hanneke en Jeske al sinds de middelbare school. Renate zet haar ervaring als communicatieprofessional met veel liefde in voor de kinderen in Nigeria. 

"Wij kunnen niet alle problemen oplossen, maar we kunnen wel met een klein stukje beginnen. Basisvaardigheden als lezen en schrijven kunnen echt een verschil maken. Daarom hoop ik dat we heel veel kinderen een betere kans kunnen geven."

HVLA%20Jeske_edited.jpg

jeske

Penningmeester

Jeske Bart – Laagland Winder is de penningmeester van Hoop voor Leven Afrika. Ze zet haar financiële kennis en bestuurlijke talenten met veel plezier in voor de stichting. Ze woont samen met man Christian en zoontje David in Veenendaal. 

 

"Tijdens mijn studie verbleef ik zeven weken in een klein appartementje in een doodgewone Ethiopische straat. Met een vriendin werkte ik op een school voor gehandicapte kinderen. Hier ervoer ik wat echte dankbaarheid en echte vrijheid is. Ik werd diep geraakt door de mensen, die in al hun eenvoud en met zo weinig bezittingen, zo dankbaar waren met kleine dingen. Ik ervaar het als een zegen dat ik me nu kan inzetten voor dit project in Nigeria."

Hanneke

Algemeen bestuurslid

Hanneke Dankot-de Bie is oprichter en algemeen bestuurslid van onze stichting.  Geboren in Nederland, maar met een zwak voor Afrika. En een passie om wat te doen aan al het onrecht in de wereld. Ze heeft sociaal werk gestudeerd. Met Dachung en dochters Eliana en Ariella woont ze in Wageningen.

"Dachung en ik ontdekten dezelfde passie te hebben om wat te doen aan al het onrecht in de wereld en zijn met dat idee onze stichting begonnen. Wij geloven dat de toekomst bij de kinderen ligt, en als wij hen een toekomst kunnen bieden, zij op hun beurt ook weer een steentje bij zullen dragen aan een rechtvaardigere wereld."

94559697_3157137647632729_86260645226138
bas van kleij.jpeg

Bas

Algemeen bestuurslid

Bas van Kleij is het tweede Algemeen Bestuurslid. Hij is getrouwd met Corien en vader van dochter Juna. Met zijn scherpe blik en achtergrond in de financiële economie is hij een fijne aanwinst voor het bestuur.

 

 

"Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs toegankelijk hoort te zijn voor iedereen, ongeacht je achtergrond. Daarom draag ik er graag aan bij om dit op lokale schaal te verwezenlijken. Ik zie ernaar uit om de komende periode het werk van de stichting met elkaar verder uit te bouwen!"

Verantwoording

Verantwoording
Verantwoording bestuur

-De bestuursleden hebben geen belangen die buiten de doelen van de stichting vallen.

-De bestuursleden oefenen geen activiteiten uit die strijdig zijn met de belangen van de stichting.

-Het bestuur voert haar taken vrijwillig uit en ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij uitvoert. Slechts noodzakelijke onkosten mogen worden gedeclareerd.

-Stichting Hoop voor leven Afrika beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

-De stichting is transparant over haar werkzaamheden en publiceert officiële rapportages openbaar.

Doelstellingen 2020-2021

-Naamsbekendheid van de stichting vergroten
-Het opbouwen van een solide groep sponsors
-Relaties opbouwen en versterken in de gemeenschap

Langetermijndoelstellingen

-Opbouwen en onderhouden van relaties in de gemeenschap
-Bouw van de onderwijslocatie
-Het aanbieden van onderwijs, lessen in praktische vaardigheden en geestelijke ondersteuning aan kinderen.
-Binnen 10 jaar hopen wij de eerste lichting studenten te feliciteren met het doorlopen van het onderwijsprogramma.

Rapportages

Rapportages

Via onderstaande links kun je uitgebreide, recente rapportages van onze werkzaamheden vinden. Heb je vragen? Laat het ons gerust weten!

 

2022-2023

2021-2022

2020-2021
bottom of page